Văn hóa xã hội
HG: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

[ Cập nhật vào ngày (29/05/2021) ] - [ Số lần xem: 343 ]

Sáng ngày 28/5, trước khi diễn ra cuộc họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương trong tỉnh về việc sơ kết tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và đề ra nhiệm vụ tháng 6/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh.


Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về việc quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, tại cuộc họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh đã tiến hành quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với điểm cầu trực tuyến tại Ủy ban nhân dân tỉnh thì lãnh đạo ở 8/8 điểm cầu của huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng thực hiện quyên góp. Sau lời phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ngành và địa phương trong tỉnh đã quyên góp được 106 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

BT CT quyên góp.png
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; cùng đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 27/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với hình thức trực tuyến toàn quốc, tổng số tiền ban đầu tiếp nhận được trên 2.700 tỉ đồng.Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc