Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

[ Cập nhật vào ngày (31/05/2021) ] - [ Số lần xem: 358 ]

Ngày 28/5/2021, các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì làm việc với Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh; các sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.


Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 5 tháng đầu năm 2021, các tầng lớp nhân dân phấn khởi trước sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc; công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền cuộc bầu cử được Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện linh hoạt và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, với tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử đạt 99,99%. Phối hợp thực hiện tốt công tác vận động giúp đỡ, hỗ trợ chăm lo cho các đối tượng chính sách; hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên,… Đồng thời, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo.
29.jpg
Quang cảnh buổi làm việc


Tuy nhiên, việc nắm tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, từ đó cũng làm ảnh hưởng đến quy mô, đối tượng trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; hoạt động của Mặt trận cơ sở còn nhiều khó khăn, do giảm về đầu mối phối hợp cũng như nhân sự và các điều kiện đảm bảo khác cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Hậu Giang định cư ở nước ngoài. Đồng thời, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phải chủ động hơn nữa, sâu rộng hơn nữa, bám sát thực tế cuộc sống và quy định, trên tinh thần dân chủ, đóng góp để xây dựng. Bên cạnh đó là tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. 
Cần CùCác ý kiến của bạn đọc