Văn hóa xã hội
HG: Mặt trận Tổ quốc cần đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

[ Cập nhật vào ngày (10/08/2021) ] - [ Số lần xem: 332 ]

Ngày 09/8/2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2021 và định hướng hoạt động trọng tâm những tháng cuối năm 2021.Trong những tháng đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt công tác vận động, triển khai các hoạt động, phần việc cụ thể hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; tham gia tích cực, có hiệu quả và phát huy rất tốt vai trò trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần đưa Hậu Giang trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,99%. Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức vận động hơn 20 tỷ đồng.

810.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc sâu rộng của toàn dân, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng đồng lòng, chung sức tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phối hợp tổ chức việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đúng quy định, phù hợp với tình hình Covid-19. Đồng thời, tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Cán bộ Mặt trận không cần đông, mà cần tinh, cần những người có năng lực lãnh đạo, tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.Cần CùCác ý kiến của bạn đọc