Văn hóa xã hội
Hậu Giang: Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (27/08/2021) ] - [ Số lần xem: 966 ]

Ngày 26/8/2021, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (chuyên đề) nhiệm kỳ 2020 – 2025 về sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 08 điểm cầu địa phương trong toàn tỉnh.


Theo đó, Hội nghị đã sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy cụ thể: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2010; Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2011 - 2020; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của Tỉnh; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. 

27.jpg
Quang cảnh tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cấp, các ngành thời gian tới tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình số 50 ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy; đồng thời, tích cực phối hợp hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển và Quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm cơ sở cho sự phát triển toàn diện của tỉnh; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trên cơ sở xác định rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo động lực; quan tâm thực hiện tốt vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Song song đó, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính; phổ cập giáo dục xóa mù chữ,… 

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Thi hành Điều lệ Đảng”; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); báo cáo công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.  Cần CùCác ý kiến của bạn đọc