Văn hóa xã hội
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2021

[ Cập nhật vào ngày (21/09/2021) ] - [ Số lần xem: 213 ]

Ngày 17/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Thường kỳ tháng 9/2021 nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng tới. Chủ trì phiên họp do đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Tham dự phiên họp còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; các Trưởng ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

20.1.jpg
Quang cảnh phiên họp

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã linh hoạt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai; tổ chức Kỳ họp thứ ba chuyên đề HĐND tỉnh thông qua 08 Nghị quyết, giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh của địa phương, đảm bảo đúng theo quy định, nhiều chính sách mới được ban hành đáp ứng kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến với chủ đề: ”Đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân theo quy định; chuẩn bị nội dung kế hoạch giám sát chuyên đề theo chương trình hoạt động như: giám sát việc thực hiện các công trình, dự án vốn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp báo cáo kết quả giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. Đồng thời, thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Huyến thống nhất tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh dự kiến cuối tháng 10/2021; phối hợp tổ chức tốt phiên giải trình việc thực hiện Đề án “phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thẩm định các tờ trình đảm bảo pháp lý, đúng quy trình thủ tục. Cần CùCác ý kiến của bạn đọc