Quốc phòng an ninh
Ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2021) ] - [ Số lần xem: 841 ]

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, do Giám đốc Công an tỉnh phát động với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, cụm thi đua khối An ninh nhân dân tiến hành ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi ký kết.322.png
Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trong công tác nghiệp vụ, Cụm thi đua đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Triển khai, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; xây dựng kế hoạch đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ và một số lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đặc biệt, bảo vệ an toàn tuyệt đối, phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại tá Lê Văn Điểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao Cụm thi đua khối An ninh nhân dân, trong việc chủ động triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phải sâu sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Qua đó xây dựng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2021 và những năm tiếp theo./.    

Văn KhóiCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo