Quốc phòng an ninh
Khai giảng huấn luyện dân quân binh chủng năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (02/04/2021) ] - [ Số lần xem: 467 ]

Sáng ngày 01-4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh tổ chức khai giảng cụm huấn luyện dân quân binh chủng Cối 60 và 82mm.


Tham gia cụm huấn luyện dân quân binh chủng gồm 4 đơn vị: Thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Trong thời gian 12 ngày, các chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện các nội dung: Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự chung và huấn luyện chuyên ngành; về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; công tác tuyên truyền của lực lượng DQTV; về huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ từng người và đơn vị đối với huấn luyện chuyên ngành: quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài đạn dược trang bị; bảo đảm an toàn vũ khí, đạn trong cơ động hành quân và tổ chức chuẩn bị chiến đấu...

ảnh đại diện trong.png

Quang cảnh lớp học

Thực hiện huấn luyện giữa các đơn vị, nhằm nâng cao khả năng thống nhất, hiệp đồng giữa các dân quân binh chủng, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong hiệp đồng tác chiến phòng thủ khi có tình huống xảy ra và đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.


 
Văn NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo