Quốc phòng an ninh
Hậu Giang đẩy mạnh triển khai Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (29/04/2021) ] - [ Số lần xem: 541 ]

Ngày 27/4, tại UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS cấp xã và Ban CHQS cấp huyện trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ,… Cụ thể: Luật Dân quân tự vệ năm 2019 gồm 8 Chương, 50 Điều, quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dân quân tự vệ. Về vị trí, chức năng của dân quân tự vệ, Luật quy định, Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Luật cũng quy định, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

đai biểu.png

Đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ hơn các quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa toàn tỉnh.
Văn NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo