Quốc phòng an ninh
Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

[ Cập nhật vào ngày (13/05/2021) ] - [ Số lần xem: 502 ]

Ngày 12 - 13/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh.


Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu 5 chuyên đề về: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia...

Quang cảnh.png
Quang cảnh Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sau Hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí được học tập, nghiên cứu khi về đơn vị cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy đảng các cấp, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện nhận thức sai trái, lệch lạc; đồng thời, mỗi cán bộ tham gia học tập tiến hành viết thu hoạch theo nội dung các chuyên đề để đánh giá kết quả kiểm tra nhận thức chính trị, góp phần đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.Văn NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo