Xây dựng hệ thống chính trị
HG: Khai mạc Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX

[ Cập nhật vào ngày (10/03/2021) ] - [ Số lần xem: 627 ]

Sáng ngày 10/3, Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang khóa IX đã khai mạc. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thái Thu Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự có mặt của 42/43 đại biểu được triệu tập.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Mặc dù thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai gây ra, nhưng với sự chung tay vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

10.3B.png
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thống nhất và thông qua 04 tờ trình về công tác tổ chức thuộc thẩm quyền, gồm: Tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Tờ trình và nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng chí Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau đó, kỳ họp tiến hành bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí Nguyễn Minh Trí, Võ Thị Mỹ Trang và Lê Công Khanh. Kết quả bầu cử đạt tỷ lệ như sau: Đồng chí Võ Thị Mỹ Trang đạt tỷ lệ 97,67%; đồng chí Lê Công Khanh và đồng chí Nguyễn Minh Trí đạt tỷ lệ 95,35%.

10.3A.png
Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành xem xét và thông qua 13 tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, gồm: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1); Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; phương án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2021 - 2023); sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh; bổ sung Danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1); cho ý kiến đối với Chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành; cho ý kiến đối với Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa; quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; “Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025”; Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; “Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh”. Đồng thời HĐND cũng thông qua hai báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và của Ban Pháp chế.

10.3D.png
Đồng chí Trần Văn Huyến phát biểu khai mạc

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tính đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ các nội dung thông qua tại kỳ họp để có sự thống nhất cao và biểu quyết tán thành, góp phần cho sự thành công chung của kỳ họp.
Anh-KhôiCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo