Xây dựng hệ thống chính trị
Hậu Giang: Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh ký kết thi đua năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (15/03/2021) ] - [ Số lần xem: 490 ]

Cuối tuần qua, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hậu Giang, Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.


Khối thi đua các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh gồm các cơ quan: Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án, Tòa án, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân và Thanh tra tỉnh. Chủ đề thi đua của Khối đề ra trong năm 2021: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng - an ninh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

15.3.png

Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, các cơ quan xác định tiêu chí thi đưa thi đua cụ thể như: Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và thông báo kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; công tác cải cách hành chính; đảm bảo an ninh trật tự và quy chế dân chủ ở cơ quan; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII); công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng - An ninh thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2021, tạo khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Văn NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo