Xây dựng hệ thống chính trị
HG: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực công tác khoa giáo

[ Cập nhật vào ngày (20/03/2021) ] - [ Số lần xem: 542 ]

Chiều ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai bên về các lĩnh vực khoa giáo. Đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị ký kết còn có đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


Dự và chủ trì Hội nghị ký kết có các đồng chí: Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Minh Chiến - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

19.3 B.png
Đ/c Lê Công Lý và Đ/c Nguyễn Văn Hòa ký kết Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, đồng chí Phan Minh Chiến - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả 2 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về công tác khoa giáo và thông qua Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực công tác khoa giáo.

Theo báo cáo đánh giá, từ năm 2019 đến nay công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về công tác khoa giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể là: Tham mưu Tỉnh ủy ban hành 09 báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo đột xuất; 32 công văn tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở; kiểm tra kết quả thực hiện 06 chỉ thị, nghị quyết và các văn bản phục vụ cho việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo; xây dựng 05 Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác khoa giáo; ngoài ra, cấp phép in ấn và cấp 29.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và 20.000 tờ rơi tuyên truyền về hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài… Phối hợp trao đổi thông tin với các ngành thuộc khối khoa giáo trong thông tin báo cáo, tuyên truyền, hội họp; các hội nghị báo cáo viên có chuyên đề liên quan đến các ngành trong khối khoa giáo đều có mời đầy đủ thành phần của ngành chuyên môn tham dự, để cung câp thông tin. Từ đó đã góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước thuộc lĩnh vực khoa giáo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

19.3A.png
Các đại biểu tham dự hội nghị ký kết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội về công tác khoa giáo trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân chính là do các đơn vị phối hợp chưa thực hiện sát với các nội dung, điều khoản đã ký kết trong Quy chế; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chưa chủ động trong việc tổ chức họp đánh giá việc thực hiện các nội dung của Quy chế, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện… Do đó, để khắc phục những hạn chế trên và để thực hiện tốt các điều khoản trong Quy chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, điều khoản đã quy định trong Quy chế vừa ký kết. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phải chủ động hơn, linh hoạt hơn trong việc phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các nội dung đã nêu trong Quy chế.

Hai là, Ban cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt vai trò phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác triển khai, học tập quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo, nhất là phối hợp tuyên truyền thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu về các lĩnh vực khoa giáo đã được xác định trong Nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy.

Ba là, quá trình thực hiện Quy chế, định kỳ hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong công tác đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm về quá trình thực hiện các điều khoản của Quy chế, để công tác phối hợp tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn trước.

19.3 c.png
Đ/c Trần Văn Huyến và Đ/c Lê Công Lý trao Bằng khen cho các cá nhân

Sau hội nghị ký kết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Dịp này Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc