Xây dựng hệ thống chính trị
Hậu Giang: Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn

[ Cập nhật vào ngày (27/04/2021) ] - [ Số lần xem: 453 ]

Sáng ngày 27/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn.


Tham dự có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố...

Buổi gặp gỡ, đối thoại ghi nhận 375 ý kiến thông qua phiếu lấy ý kiến và 10 ý kiến trực tiếp của cán bộ chủ chốt cấp xã. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị tập trung các nhóm vấn đề như: Việc đánh giá, phân loại cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã; việc sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực còn chưa hợp lý tại một số địa bàn; chế độ chính sách đối với những người kiêm nhiệm chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện... Các ý kiến trên đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trao đổi và làm rõ. Bên cạnh đó, cán bộ chủ chốt cấp xã đã đóng góp nhiều ý cho dự thảo Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

gap go.png
Quang cảnh buổi gặp gỡ cán bộ chủ chốt cấp xã

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh, tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các cán bộ chủ chốt cấp xã, đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh xem xét, bổ sung vào nội dung các chủ trương, chính sách của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Khẳng định cán bộ chủ chốt cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện; đặc biệt chú trọng việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn phát huy hơn nữa kinh nghiệm trong công tác và lòng nhiệt huyết, tiếp tục cống hiến tài năng, sức trẻ để làm giàu cho quê hương Hậu Giang.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc