Xây dựng hệ thống chính trị
HG: Họp của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số

[ Cập nhật vào ngày (05/05/2021) ] - [ Số lần xem: 495 ]

Ngày 04/5/2021, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh.


Cùng dự và chủ trì cuộc họp còn có đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh nhận định: năm 2020 là năm mà tỉnh Hậu Giang đã có sự phát triển “nhanh và mạnh” trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Lần đầu tiên, tỉnh bố trí kinh phí triển khai 09 nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Về cơ bản, các nhiệm vụ, dự án đã hoàn thành đúng hạn, kết quả được đưa vào vận hành, sử dụng, mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn. Cùng với đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh được đưa vào vận hành, sử dụng, bước đầu có những kết quả tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thứ hạng về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2020 được cải thiện. Tuy nhiên, để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử, đô thị thông minh và thực hiện chuyển đổi số tỉnh, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cấp, triển khai đồng bộ các mặt về chủ trương chính sách và hạ tầng kỹ thuật để đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

505.JPG
Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Tiến Châu khẳng định: “chìa khóa cho sự phát triển của Tỉnh chính là việc xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số”. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt triển khai một cách nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị quyết. Đồng thời, phải thống nhất quan điểm chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt chủ trương về chính sách, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực công nghệ thông tin với tinh thần lựa chọn mục tiêu khả thi, vừa sức để bố trí nguồn lực, hoàn thành trong thời gian nhất định. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cần tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung trong Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và đô thị thông minh; các sở, ngành, địa phương có thứ hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 đạt thấp cần tập trung chỉ đạo để cải thiện thứ hạng, nhất là một số đơn vị, địa phương có nhiều nhiệm vụ liên quan đến doanh nghiệp, người dân để nâng cao thứ hạng, phấn đấu đưa Tỉnh nằm trong tốp 30 của cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần xác định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình; chấn chỉnh ngay tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn cho người dân, doanh nghiệp tại đơn vị. Kiểm soát chặt việc tuân thủ bộ thủ tục hành chính được công bố; đồng thời, thường xuyên rà soát để cải cách, thay đổi quy trình, cách thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần ứng dụng triệt để công nghệ thông tin nhằm đem lại sự thuận lợi, hài lòng nhất cho người dân, doanh nghiệp,…Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc