Xây dựng hệ thống chính trị
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang dự Lễ khai mạc, học lớp “Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị”

[ Cập nhật vào ngày (16/06/2021) ] - [ Số lần xem: 937 ]

Sáng ngày 14-6-2021, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tham dự Lễ khai mạc, học lớp “Tập huấn giáo trình Trung cấp lý luận chính trị” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ, ngành, đoàn thể Trung ương theo hình thức học trực tuyến.


Theo chương trình, từ ngày 14-6 đến ngày 22-7, lớp tập huấn được tổ chức với các phần học: Những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước; kỷ năng lãnh đạo, quản lý v.v.

truc tuyen.png
Quang cảnh lớp tập huấn

Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21-01-2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 01-5-2021. (Quyết định 292-QĐ/HVCTQG thay thế Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính).Song HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo