Xây dựng hệ thống chính trị
HG: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (10/07/2021) ] - [ Số lần xem: 592 ]

Sáng ngày 9/7, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác quý III; gắn sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2021; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

đại biểu tham dự HN.png
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các nội dung theo kế hoạch đã đề ra. Kết quả, toàn Đảng bộ Khối xét kết nạp 62/100 đảng viên, đạt 62% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đặc biệt quan tâm; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhất là sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy quan tâm, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên liên tục. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản triển khai quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hằng năm, đưa nội dung nhận diện 27 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó làm cho đảng viên có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

ĐC Thanh phát biểu.png
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả mà Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt được đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sớm khắc phục những hạn chế còn gặp phải để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy Khối cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong từng lĩnh vực; tập trung tham mưu, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải bám sát theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thực hiện. Song song đó, triển khai hiệu quả, kịp thời các nghị quyết, kế hoạch, đề án phát triển của tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo phát triển tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên...

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đảng ủy Khối quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của các cấp ủy; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gợi ý kiểm điểm các đơn vị, địa phương để xảy ra khuyết điểm, yếu kém; thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, khắc phục bệnh hình thức, thành tích, chủ quan, vô cảm; chủ động kiểm tra và tự kiểm tra để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và vi phạm các quy định của Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...

Dịp này, Đảng ủy Khối còn tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng 30, 40 năm cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo