Chủ trương, chính sách của tỉnh
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2021) ] - [ Số lần xem: 942 ]

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2021 và giảm dần vào các năm tiếp theo; giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Hướng tới chỉ tiêu ba không “Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS”. Đồng thời, đạt được mục tiêu “90-90-90” (90% người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV), 90% số người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV ở mức thấp dưới ngưỡng ức chế).

Tổng kinh phí ước tính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 là trên 1,3 tỷ đồng, trong đó tập trung cho các dự án: Thông tin, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS; giám sát dịch HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS.

Trong năm 2021, Tỉnh cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS để phấn đấu thực hiện, cụ thể: 

1. Thông tin, giáo dục, tuyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS: Tỷ lệ 60% người dân trong độ tuổi từ 15 - 49 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và không kỳ thị, phân biệt đối xử vời người nhiễm HIV; 100% các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thực hiện tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế; 50% người chích ma túy được quản lý tiếp cận với chương trình điều trị thay thế Methadone; 70% người bán dâm được tiếp cận với chương trình dự phòng HIV (chương trình bao cao su, khám điều trị STIs); 60% người quan hệ tình dục đồng giới nam được tiếp cận với chương trình dự phòng HIV.

2. Chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS; dự phòng lây truyền từ mẹ sang con: 100% người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị được điều trị bằng thuốc kháng HIV; duy trì tỷ lệ người nhiễm HIV tiếp tục điều trị ARV sau 12 tháng đạt ít nhất 98%; tỷ lệ người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng thời ARV và điều trị lao đạt 85%; tỷ lệ người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn điều trị dự phòng Cotrimoxazole đạt 100%;  tỷ lệ người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn được điều trị dự phòng INH đạt 80%; tỷ lệ PNMT nhiễm HIV và con của họ được dự phòng sớm bằng thuốc ARV đạt 90%; tỷ lệ trẻ sơ sinh nhiễm HIV được chăm sóc và quản lý cho đến khi khẳng định tình trạng nhiễm HIV đạt 100%; tỷ lệ người nhiễm HIV được chăm sóc và hỗ trợ điều trị tại cộng đồng đạt 70%; 70% người nghiện chích ma túy được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

3. Giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS: 70% người người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo; 100% huyện, thị, thành phố chủ động thu thập, phân tích số liệu để đánh giá tình hình dịch HIV/AIDS của địa phương; 100% các chỉ số được đo lường đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% các huyện, thị, thành phố có đủ cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

4. Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS: 90% cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS ở các tuyến được đào tạo lại hàng năm và tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ theo chương trình, tài liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ngân sách địa phương được đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đạt 60% trên tổng kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo