Chủ trương, chính sách của tỉnh
Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồm, long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (02/02/2021) ] - [ Số lần xem: 475 ]

Nhằm kiểm soát và ngăn chặn bệnh lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn Tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 27/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025.


Mục tiêu của Kế hoạch phòng, chống dịch lở mồm, long móng cho gia súc trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể giảm số lượng ổ dịch lở mồm long móng và gia súc mắc bệnh từ 10 - 20% so với  trung bình của cả giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng thành công ít nhất 03 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã hoặc vùng liên xã của một hoặc nhiều huyện, thị xã, thành phố; xây dựng thành công và duy trì ít nhất 03 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng.

Để đạt được mục tiêu đó, Kế hoạch số 17/KH-UBND đã đề ra 10 nội dung, cụ thể: ngăn chặn sự xâm nhiễm vi rút lở mồm long móng từ bên ngoài vào địa bàn Tỉnh; phòng bệnh bằng vắc xin lở mồm long móng; giám sát bệnh lở mồm long móng; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh; chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh lở mồm long móng; kiểm soát vận chuyển; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch; xây dựng chiến lược truyền thông về dịch bệnh lở mồm long móng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng; chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra, các đối tượng tham gia công tác phòng, chống lở mồm long móng.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trong 05 năm là trên 36,8 tỷ đồng từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước và kinh phí do doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi tự đảm bảo.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo