Chủ trương, chính sách của tỉnh
Phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét

[ Cập nhật vào ngày (18/02/2021) ] - [ Số lần xem: 188 ]

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào tình hình dịch tễ sốt rét tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét quay trở lại giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đề ra là đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm bệnh sốt rét, điều trị kịp thời hiệu quả, an toàn thông qua các cơ sở y tế nhà nước và y tế tư nhân. Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét hiệu quả, thích hợp cho người dân sống hoặc đến vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Nâng cao tối đa việc sử dụng các dịch vụ phòng, chống sốt rét và tăng cường huy động cộng đồng cùng tham gia phòng, chống sốt rét thông qua truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống và loại trừ sốt rét quay trở lại. Nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch tễ sốt rét và đảm bảo đầy đủ khả năng đáp ứng phòng, chống dịch sốt rét. Nâng cao nhận thức của người dân về công tác này để người dân chủ động phòng, chống bệnh sốt rét có hiệu quả cao nhất.

Để đạt được mục tiêu trên các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và địa phương triển khai đồng loạt các giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, mạng lưới chuyên ngành trong tổ chức thực hiện phòng, chống và loại trừ sốt rét quay trở lại. Tập trung phát triển, củng cố và duy trì mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt y tế ấp, y tế tuyến xã ở các vùng sâu; đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng chuyên môn cao, thành thạo các kỹ năng phòng, chống sốt rét, khả năng quản lý và kiểm soát được diễn biến bệnh sốt rét trên địa bàn quản lý; tăng cường đầu tư nguồn lực, nhân lực làm công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét quay trở lại, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách hoặc chịu trách nhiệm quản lý và triển khai thực hiện chương trình, chú trọng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở xã, ấp.

Tiếp tục đầu tư ngân sách cho công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét quay trở lại phù hợp với khả năng và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong từng giai đoạn; sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế cho công tác này thông qua xây dựng các chương trình hành động, dự án phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét từng giai đoạn Chiến lược, các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo với Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Trung ương và khu vực. Đặc biệt, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế dự phòng.

Tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống sốt rét trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và loại trừ sốt rét, đưa công tác truyền thông vào trường học; tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét” vào ngày 25/4 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và phát động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống sốt rét.

Lồng ghép biện pháp phòng chống muỗi truyền sốt rét với phòng chống muỗi truyền các bệnh khác như sốt xuất huyết, zika, chikungunya; hệ thống giám sát và thu thập số liệu côn trùng được thiếp lập và hoạt động đầy đủ; phát hiện và quản lý ca bệnh sốt rét, dân di biến động đến và về từ các vùng sốt rét chặt chẽ.

Duy trì hoạt động hệ thống giám sát về sốt rét tại các tuyến từ tỉnh, đến xã, ấp tại cơ sở y tế nhà nước và tư nhân. Mở rộng giám sát tại những xã trọng điểm, vùng có nguy cơ sốt rét quay trở lại. Phát triển và củng cố hệ thống theo dõi giám sát, đánh giá từ tỉnh đến cơ sở; hàng năm và sau mỗi 05 năm, tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả của chương trình, rút ra bài học kinh nghiệm kết hợp với thi đua khen thưởng, và xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho những năm tiếp theo sát với tình hình thực tế địa phương.

Xã hội hóa công tác phòng chống và loại trừ sốt rét quay trở lại, huy động nhiều hơn nữa sự tham gia của tất cả các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cộng đồng, y tế tư nhân và cá nhân trong công cuộc phòng, chống và loại trừ sốt rét quay trở lại để phát huy được sức mạnh tổng hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường sự phối hợp đa ngành, lồng ghép công tác phòng, chống sốt rét với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo,… để đạt được kết quả bền vững.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo