Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính

[ Cập nhật vào ngày (12/03/2021) ] - [ Số lần xem: 582 ]

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh; đồng thời, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia vào công tác CCHC; vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về tuyên truyền CCHC năm 2021.


312.png
Người dân thành phố Vị Thanh tham khảo, tìm hiểu văn bản hành chính niêm yết tại trụ sở chính quyền

Nội dung Kế hoạch tập trung vào tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác này ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, nội dung liên quan đến công tác CCHC; các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC và tham gia bầu cử. Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của Tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hình thức tổ chức Hội thi tuyên truyền CCHC năm 2021, xây dựng chuyên trang về CCHC, nâng chất hoạt động của Tổng đài CCHC và tài khoảng Zalo phản ánh kết quả giải quyết TTHC của Tỉnh; thời gian thực hiện từ quý I/2021 đến quý IV/2021. Riêng Hội thi tuyên truyền CCHC sẽ được tổ chức từ tháng 3/2021 - 5/2021; chủ đề của Hội thi là tuyên truyền CCHC hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Theo đó, mỗi huyện tổ chức Hội thi ở cấp huyện để lựa chọn đội thi ở cấp tỉnh; Tỉnh tổ chức Hội thi tại tỉnh với số lượng, đối tượng và quy mô phù hợp; Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, các mục thi, thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi ban hành và hướng dẫn thực hiện thống nhất.

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành tỉnh, các địa phương và đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả CCHC tại đơn vị và đảm bảo đạt 100% các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung Tỉnh đề ra trong năm. Trong đó, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.
Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo