Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (16/03/2021) ] - [ Số lần xem: 566 ]

Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 48/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (gọi tắt là Cuộc thi); Kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Công văn số 315/UBND-NC chỉ đạo tăng cường thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác đầu tư xây dựng.


Theo nội dung Kế hoạch số 48 về tổ chức Cuộc thi bao gồm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân đang cư trú, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,Tổ Thư ký, Tổ giúp việc, các cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi). 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết; người dự thi tham gia thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng câu hỏi, trả lời trực tiếp vào câu hỏi thi; chi tiết và cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi. Dự kiến sẽ phát hành 100.000 phiếu dự thi; người tham gia dự thi được photocopy lại phiếu dự thi hoặc in trực tiếp từ Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.g/). Cuộc thi được phát động từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5/2021; tổ chức tổng kết và phát giải thưởng vào tháng 6/2021.

316.jpg
Làm đường giao thông nông 

Đối với nội dung Kế hoạch số 49, tập trung vào hoạt động xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về NTM có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; theo dõi, hướng dẫn, triển khai giải pháp để thực hiện tốt việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn TCPL, thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì; bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Riêng Công văn số 315/UBND-NC chỉ đạo tăng cường thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác đầu tư xây dựng. Nội dung Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư đã thực hiện và chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục  trong thời gian tới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC trong công tác lập quy hoạch xây dựng, công tác đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình  nghiêm túc thực hiện việc rà soát và đối chiếu với quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020. Trường hợp công trình thuộc diện bắt buộc phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC thì chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát PCCC để thẩm duyệt theo quy định. Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu về PCCC và đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới các tuyến đường trong các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khi thiết kế xây dựng phải đồng bộ các giải pháp về PCCC, có đầu tư hệ thống cấp nước chữa cháy trong dự án.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; Tổ Thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi; ban hành Thể lệ Cuộc thi; xây dựng Bộ câu hỏi, đáp án Cuộc thi; hướng dẫn, đôn đốc, phát động, tổng kết, trao giải Cuộc thi theo yêu cầu của Kế hoạch số 48; chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg,Thông tư số 07/2017/TT-BTP, các văn bản pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 49. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức triển khai, phát động Cuộc thi đến các đối tượng tham gia, đảm bảo Cuộc thi được phát động rộng rãi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc và các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Thanh NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo