Chủ trương, chính sách của tỉnh
HG: Khảo sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo

[ Cập nhật vào ngày (22/03/2021) ] - [ Số lần xem: 613 ]

Chiều ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với một số sở, ngành trong khối Khoa giáo. Đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.


Nhằm để đánh giá kết quả thực hiện và tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực khoa giáo kịp thời. Ngày 26/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các Thông báo số 03, 04, 05 về việc khảo sát, kiểm tra kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy “Về nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

22.3.png
Đồng chí Lê Công Lý phát biểu kết luận buổi làm việc

Qua kiểm tra, khảo sát tại các địa phương, đơn vị như thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy. Nhìn chung, hầu hết các cấp ủy và chính quyền các cấp đều có sự chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy đến chi bộ. Tuy nhiên, một số đơn vị chỉ dừng lại ở công tác chỉ đạo triển khai, chưa chú trọng vào công tác thực hiện, phần lớn đều giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Công Lý đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu đã tham gia góp ý cho các nội dung chuẩn bị sơ, tổng kết sắp tới. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Phòng Khoa giáo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu góp ý, tổng hợp bổ sung cho báo cáo kết quả khảo sát hoàn chỉnh; các cơ quan chuyên môn tiếp tục góp ý bổ sung các từ ngữ chuyên môn cho báo cáo kết quả khảo sát; Phòng Khoa giáo và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp rà soát, bổ sung những ý kiến của đại biểu trao đổi để báo cáo sát thực tế hơn và đúng kết quả khảo sát; các cơ quan tham mưu lựa chọn người tham gia tham luận phải nói lưu loát. Về thành phần đại biểu tham dự sơ, tổng kết, đồng chí Lê Công Lý đề nghị đơn vị tham mưu mời thêm các ngành chuyên môn, bao gồm lãnh đạo và trưởng phòng phụ trách lĩnh vực…

Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo