Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng cháy và chữa cháy

[ Cập nhật vào ngày (26/03/2021) ] - [ Số lần xem: 825 ]

Để đảm bảo triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định 136/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/3/2021 để triển khai nội dung trên.

26.3B.png
Thực tập chữa cháy của lực lượng PCCC chuyên nghiệp

Theo đó, các nội dung trọng tâm của Kế hoạch là: Triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định 136/2020/NĐ-CP; có kế hoạch xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực, trong năm 2021. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là trang bị cho quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên kiến thức phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu. Tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. Tổ chức xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy theo hướng tự phòng, tự quản tại các đơn vị, cơ sở, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chú trọng địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao, các khu rừng. Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Tỉnh gắn với quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là mạng lưới giao thông và hệ thống cấp nước chữa cháy. Bố trí, di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hóa chất độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư, nơi đông người theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý về đảm bảo an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực, nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, thường xuyên tổ chức thực tập, diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng, nhằm nâng cao công tác phối hợp thực hiện chiến thuật, kỹ thuật trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đảm bảo ngân sách nhà nước ở các cấp cho hoạt động đầu tư mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,….

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo