Chủ trương, chính sách của tỉnh
Hậu Giang: Áp dụng công nghệ hiện đại cho hệ thống chiếu sáng công cộng

[ Cập nhật vào ngày (07/04/2021) ] - [ Số lần xem: 466 ]

Ngày 05/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.


Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là: Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng được đẩy mạnh. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các lĩnh vực: Sản xuất công, nông nghiệp, chiếu sáng công cộng, hoạt động xây dựng, các tòa nhà, giao thông vận tải và sinh hoạt hàng ngày. Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng trong hoạt động cung ứng điện. Xây dựng các mô hình công nghệ mới sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tổ chức nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện gồm: Tăng c¬ường vai trò quản lý của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật, tài chính cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xây dựng các hầm khí Biogas để đun nấu, phát điện. Thay thế và đầu tư mới hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số tuyến đường các huyện, thị xã sang sử dụng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện và áp dụng công nghệ hiện đại để điều khiển hệ thống chiếu sáng. Hướng dẫn, giải pháp kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị điện trong công sở, tòa nhà, doanh nghiệp,… thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị điện sử dụng một cách hợp lý và tiết kiệm; đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu trong sử dụng phương tiện giao thông vận tải. Tranh thủ các nguồn vốn, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, phát triển mới lưới điện trung thế, hạ thế nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, giảm tổn hao trong khâu truyền tải và phân phối điện. Đầu tư xây dựng mới và cải tạo lưới điện không an toàn, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Căn cứ vào các nhiệm vụ trên, các cơ quan, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2022.

Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo