Chiều 10/6, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, trọng tâm là kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.


Xử lý tốt nhiều vụ việc phức tạp


11.6.19 a ST.png
Các đồng chí chủ trì hội nghị - ảnh: HM

Những tháng đầu năm 2019, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, các cục, vụ, đơn vị, các cấp ủy trực thuộc Thanh tra Chính phủ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đơn vị phát huy tính chủ động, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đặc biệt Ban Tiếp công dân Trung ương tham mưu ban hành theo thẩm quyền các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 5 tháng đầu năm 2019, trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 8.049 công dân đến trình bày 1.643 vụ việc, trong đó, khiếu nại 990 vụ việc, tố cáo 227 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 426 vụ việc. Nội dung khiếu kiện ở các lĩnh vực: Hành chính là 1.192 vụ việc; tư pháp là 370 vụ việc; Đảng, đoàn thể là 13 vụ việc; nội dung khác 68 vụ việc. Ban Tiếp công dân Trung ương đã phát hành 730 văn bản  hướng dẫn công dân và 138 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; có 34 báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về các vụ việc phức tạp; tiếp nhận 52 công văn phúc đáp của các bộ, ngành địa phương.

Về các đoàn đông người, trong 5 tháng đầu năm 2019, Trụ sở tiếp công dân trung ương đã tiếp 217 lượt đoàn đông người, đến từ 34/36 địa phương với 178 vụ việc; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trực tiếp tiếp đối với 04 vụ việc đặc biệt phức tạp.

Công tác xử lý đơn thư, Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 5.704 đơn thu của công dân, đã xử lý 5.434 đơn, còn 270 đơn đang xử lý. Qua xử lý đơn đã phát hành 1.735 văn bản hướng dẫn, 256 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, trong đó lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chuyển 20 vụ việc đến các cục, vụ, đơn vị để kiểm tra, xem xét theo địa bàn được phân công phụ trách.


Giám sát việc xử lý 221 vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài


11.6.19 b ST.png
Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị - ảnh: HM

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tưởng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp của mình, là một trong những phương thức công dân giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đồng thời, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo có mối quan hệ chặt chẽ với công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước. Thông qua tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nhà nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, phát hiện những bất cập của chính sách, pháp luật, qua đó có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hoàn thiện chính sách, pháp luật, chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý Nhà nước, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, thực hiện tốt, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo không những bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, củng cố lòng tin của dân với chính quyền mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, Ban cán sự đảng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và triển khai thi hành Luật tố cáo năm 2018; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có chuyển biến tích cực. Ý thức trách nhiệm của các cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao; chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo được bảo đảm; nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với chính quyền.

Tuy nhiên theo đồng chí Trương Hòa Bình tình hình khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp, nhất là còn tồn đọng nhiều vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. Qua rà soát, hiện trên toàn quốc có 221 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc các cơ quan có ý kiến khác nhau về biện pháp giải quyết.  Vì vậy, đồng chí đề nghị thời gian tới Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực của Thanh tra Chính phủ, chính quyền các địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan trong giải quyết vấn đề liên quan đến công tác tiếp dân, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ thì 6 tháng đầu năm đã giảm đơn thư, giảm người dân đến các trụ sở tiếp dân và giảm các vụ việc phức tạp, điều đó cho thấy nỗ lực rất lớn của Thanh tra Chính phủ, các địa phương, các đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tiếp dân, tăng cường đối thoại với nhân dân; từ đó tăng cường nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đó chính là công tác dân vận chính quyền.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đánh giá, ghi nhận việc Thanh tra Chính phủ tiếp tục tìm giải pháp, quyết liệt hơn và dám đối mặt với những vụ việc khó khăn để giải quyết, cũng như tiếp dân trong những vụ việc phức tạp nhất để lắng nghe, giải quyết. Hình ảnh Thanh tra Chính phủ tiếp dân trong những vụ việc phức tạp góp phần để người dân có sự tin tưởng, yên tâm, tin vào cơ quan Nhà nước.


11.6.19 c ST.png
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị - ảnh: HM

Nhất trí với những ý kiến của đồng chí Trương Hòa Bình, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Mục tiêu cuối cùng là làm sao để giảm bớt khiếu kiện, khiếu nại, giảm bớt những vụ việc khiếu nại phức tạp đông người, tạo sự tin tưởng của người dân, thông qua công tác tiếp dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quá trình thực thi pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhân dân đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ, từ đó thì sẽ giảm nhanh các vụ việc khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng 6 tháng cuối năm Thanh tra Chính phủ và các địa phương, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, để người dân dành sự tin tưởng dành sự ủng hộ với chính phủ, chính quyền.

Hoàng Mẫn