Kinh tế
Đồng bằng sông Cửu Long: tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

[ Cập nhật vào ngày (22/10/2016) ] - [ Số lần xem: 2447 ]

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 332/TB-VPCP ngày 14/10/2016 của Văn phòng Chính phủ.


Theo đó, nội dung văn bản nêu rõ: tái cơ cấu nông nghiệp là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đây là một quá trình lâu dài, là bộ phận quan trọng của tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế. Tái cơ cấu nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang đặt ra nhu cầu bức thiết, không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp mà còn phải thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững, đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả nhất định. Hiện toàn vùng có trên 1.200 hợp tác xã nông nghiệp, số lượng và chất lượng được nâng lên hàng năm. Trong lĩnh vực trồng trọt, đến năm 2016 đã thực hiện chuyển đổi 78 ngàn ha đất lúa sang cây trồng khác, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Về thủy sản, đã chủ động sản xuất giống thủy sản chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất, toàn vùng có 1.200 trại tôm giống, 626 ngàn ha nuôi tôm (chiếm 93% diện tích nuôi cả nước). Trong chăn nuôi, đã xây dựng cơ cấu chăn nuôi hợp lý, chọn được vật nuôi chủ lực, có lợi thế của vùng. Trong lâm nghiệp, bước đầu đã hình thành liên kết giữa doanh nghiệp chế biến thủy sản với tổ chức quản lý rừng trong xây dựng mô hình tôm - rừng và thu mua sản phẩm với giá cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long cũng gặp phải một số khó khăn như thiếu đồng bộ và chưa quyết liệt thực hiện tái cơ cấu ngành; công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chậm; liên kết nông dân - doanh nghiệp, hợp tác xã - doanh nghiệp chưa chặt chẽ; tăng trưởng còn tập trung theo chiều rộng, lạm dụng hóa chất, chưa phát huy tốt vai trò của khoa học công nghệ…

Để tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của vùng và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương trong vùng tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủy lợi. Riêng các địa phương tập trung rà soát, cập nhật quy hoạch, chủ động thực hiện có hiệu quả liên kết vùng, tiểu vùng trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp, tập trung nguồn lực, tránh lãng phí.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì rà soát quy hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp, thủy sản, quy hoạch thủy lợi cho cả vùng, gắn với đặc điểm của từng tiểu vùng, theo tài nguyên nước của 3 vùng: nước mặn, nước lợ và nước ngọt. Xây dựng sản phẩm chủ lực về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản để xây dựng chuỗi giá trị.

Ngoài ra, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đẩy mạnh liên kết vùng, tiểu vùng; đồng thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành; đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định phù hợp với thực tiễn của tiểu vùng và của vùng./.
ST Thế Hiển-Nguồn Thông báo số 332/TB-VPCPCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Ảnh liên kết

Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 486
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 486
Quảng cáo
Không có quảng cáo