Văn hóa xã hội
Thông qua kết quả thi đua - khen thưởng năm 2014

[ Cập nhật vào ngày (03/02/2015) ] - [ Số lần xem: 2000 ]

(HG) - Ngày 2-2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh tổ chức họp Hội đồng TĐKT và thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp.


Theo Hội đồng TĐKT tỉnh, năm 2014, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Các phong trào thi đua đã được phát động với nhiều hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Hoạt động Cụm thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được các đơn vị đặc biệt quan tâm, có 6/11 xã điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua ngành, trong khối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tại đây, các thành viên Hội đồng, trưởng các khối, cụm đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn các đơn vị đạt thứ hạng cao trong cụm, khối thi đua.

Theo kế hoạch, Phong trào thi đua yêu nước năm 2015 được phát động với chủ đề: “Xây dựng quyết tâm chính trị, năng lực hành động và ý thức trách nhiệm cao”. Phong trào chia làm 2 đợt cao điểm. Đợt 1 từ đầu năm đến ngày 30-6-2015, đợt 2 từ ngày 1-7-2015 đến kết thúc năm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Công Chánh thống nhất với kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng đối với các cụm, khối thi đua.  Riêng đối với Khối cơ quan nội chính giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh phối hợp với Trưởng khối các cơ quan nội chính phân tích, bỏ phiếu bình chọn lại kết quả. Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực hội đồng TĐKT tỉnh tổng hợp kết quả thi đua báo cáo với Tỉnh ủy, đồng thời xin ý kiến tổ chức lễ tổng kết phong trào thi đua năm 2014...
Tin, ảnh: MỸ ANCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo