Văn hóa xã hội
Kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 05 tháng đầu năm 2015 Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (27/05/2015) ] - [ Số lần xem: 1161 ]

Trong 5 tháng đầu năm 2015 các cấp Hội tập trung tuyên truyền vận động nông dân mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi vui xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2014). Đặc biệt là kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975-30/4/2015); 125 năm ngày sinh nhật Bác. Vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người và động, thực vật. Kết quả tuyên truyền trong nội bộ 2.777 cuộc có 26.046 lượt cán bộ dự; ra hội viên 13.196 cuộc có 442.734 hội viên, nông dân dự; Các cấp Hội trong tỉnh vận động được 196.380.000 đồng, tặng 920 phần quà, cho hội viên nghèo và cán bộ Hội khó khăn, cán bộ Hội nghỉ hưu; phát hành 1.570 Bản tin Nông dân Hậu Giang đến 100% chi Hội, để làm tài liệu tuyên truyền và sinh hoạt; Phối hợp Báo Hậu Giang thực hiện chuyên trang Nông dân Hậu Giang mỗi tháng 01 kỳ có 650 tờ, đến nay được 5 kỳ có 3.250 tờ; bổ sung 02 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch; thay đổi bổ sung 10 Chi hội trưởng và 18 Chi hội phó. Phát triển hội viên được 1.656 hội viên mới, nâng tổng số hiện có 100.371 hội viên. Cấp thẻ đạt 100% so với số hội viên mới phát triển trong năm. Bên cạnh đó, công tác thu hội phí được các cấp Hội quan tâm thu và đăng nộp đúng quy định đến nay cấp huyện nộp về Tỉnh Hội 13.752.000đồng; xây dựng Quỹ hội đến nay được 1.303 triệu đồng; đóng góp Quỹ ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử do Trung ương Hội phát động, đến nay đã đóng góp 94.609.000 đồng.

Chỉ đạo 7 huyện, thị, thành Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và điên hình nông dân tiên tiến giai đoạn 2010 -2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 -2020.

Soạn thảo văn  bản chỉ đạo, triển khai thực hiện QĐ 217 Và 218 của Bộ Chính trị và Quyết định 81 của Chính phủ.

Tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đến nay có 211 vụ, hòa giải thành 180 vụ, chuyển về trên 31 vụ theo thẩm quyền giải quyết; Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật được 504 cuộc, có 12.133 lượt người dự và trợ giúp pháp lý có 2.878 lượt người dự.

Thực hiện ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, đã củng cố 873 tổ tiết kiệm vay vốn, với tổng dư nợ  trên 566 tỷ đồng cho 39.434 hộ vay để phát triển sản xuất.

 Phối hợp thực hiện Đề án cơ giới hóa trong sản xuất lúa giai đoạn 2012-2015 được 100/100 máy, trong đó: huyện Châu Thành A: 12 máy, huyện Phụng Hiệp: 22 máy, thị xã Ngã Bảy: 02 máy, huyện Long Mỹ: 32 máy, huyện Vị Thủy: 25 máy, thành phố Vị Thanh: 07 máy, theo báo cáo rà soát từ các địa phương tổng số máy gặt đập liên hợp trên địa bàn tỉnh hiện nay là 296 máy, khả năng phục vụ 70% diện tích gieo trồng. Đến nay toàn tỉnh có 2.035 hộ nông dân dân đăng ký tham gia thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến 2020 (Đề án 1.000)  với 04 hợp phần của Đề án. Ngân hàng đã thẩm định và giải ngân gần 11 tỷ đồng đối với 211 hộ dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân đến nay đã tăng trưởng vốn cấp tỉnh, huyện trên 1,2 tỷ đồng; Dự án Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân được Trung ương Hội ghi vốn năm 2015 là 6 tỷ đồng, đến nay tổng vốn 19 tỷ đồng.

Các cấp Hội đã đăng ký mỗi cơ sở xây dựng 01 ấp điểm xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh thực hiện 01-3 nội dung trong tiêu chí 17 về môi trường, đến nay có 7/7 huyện, thị, thành Hội đăng ký với 74 ấp, đạt 100% chỉ tiêu. Góp phần cho tỉnh công nhận 7 xã nông thôn mới.

Các cấp Hội vận động thanh niên  đủ điều kiện làm đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc. Đợt I năm 2015 của các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp và Thị xã Ngã Bảy đã đưa 510 thanh niên, trong đó có 308 thanh niên là con em hội viên nông dân, đồng thời các cấp Hội vận động 308 phần quà trị giá 124.200.000 đồng tặng cho con em hội viên, nông dân lên đường bảo vệ tổ quốc.

Ngoài ra các cấp Hội đã đăng ký Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 91.545 hộ; có 132.780 hộ đăng ký gia đình nông dân văn hóa; đăng ký giúp 1.354 hộ thoát nghèo và phát động hộ nông dân tích cực tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn để phục vụ sản xuất; Cơ sở Hội củng cố 74 câu lạc bộ Học tập và làm theo gương Bác với 896 thành viên đăng ký Học tập và làm theo gương Bác theo chủ đề năm 2015. Đăng ký 7 mô hình đột phá cấp huyện.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân quí II năm 2015

1. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; các chủ trương Nghị quyết công tác Hội và  kỷ niệm các ngày Lễ ngày thương binh liệt sĩ 27/7; cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9...Phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn đồng thời chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “ Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Tiếp tục vận động nông dân chăm sóc và thu hoạch tốt vụ lúa hè thu, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị xuống giống lúa vụ ba đúng theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp chủ động tham gia phòng chống thiên tai bảo lụt, phòng chống sạt lỡ và dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” từ cơ sở lên tỉnh và cử người tham gia Hội thi cấp Trung ương.

3. Các huyện,  thị, thành Hội phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị cùng cấp tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội theo cấp quản lý. Tỉnh Hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và Qũy hỗ trợ nông dân cho cán bộ Hội cơ sở.

4. Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân  của tỉnh, làm tham mưu phối hợp tốt với các Sở, ban ngành đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định thành lập Trung tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện việc ký biên bản ghi nhớ giữa Tỉnh Hội và Các Viện Trường.

5. Các Ban xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban kết hợp nâng chất các điểm chỉ đạo.

6. Chỉ đạo các cấp Hội tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm đã đăng ký.

7. Các cấp Hội tập trung tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015, chuẩn bị công tác sơ kết phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015.



Đỗ Mành



Các ý kiến của bạn đọc




 

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo