Văn hóa xã hội
Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đoạt giải thưởng Hội Nhà văn VN

[ Cập nhật vào ngày (29/01/2015) ] - [ Số lần xem: 981 ]

Nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết giải thưởng sẽ được chính thức công bố trong vài ngày tới.


Tác phẩm Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (NXB Chính Trị Quốc Gia) của nhà báo Trần Mai Hạnh đoạt giải thưởng ở thể loại văn xuôi. Trường ca ngắn - kịch thơ (NXB Hội Nhà Văn) của tác giả Nguyễn Thụy Kha đoạt giải thưởng ở thể loại thơ.

Tập lý luận phê bình Trăm năm trong cõi (NXB Văn Học) của tác giả Phong Lê và tiểu luận Thơ Việt Nam hiện đại - tiến trình và hiện tượng (NXB Văn Học) của tác giả Nguyễn Ðăng Ðiệp đoạt giải thưởng ở thể loại lý luận phê bình văn học.

Giải thưởng văn học dịch thuộc về tiểu thuyết Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov do dịch giả Ðào Minh Hiệp dịch, NXB Lokid Premium (Nga) và NXB Văn Học (Việt Nam) phối hợp ấn hành.

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 là cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử của nhà báo Trần Mai Hạnh, người trực tiếp tham gia đưa bản tin về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975. Tác giả Trần Mai Hạnh cho biết cuốn sách được viết dưới hình thức biên bản.

“Tôi đã nghiên cứu hàng chục nghìn trang tài liệu của cả ba phía Việt Nam cộng hòa, phía Mỹ và phía Việt Nam để chắt lọc, viết nên cuốn sách tư liệu lịch sử này” - tác giả chia sẻ.
Theo Tuổi TrẻCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo