Văn hóa xã hội
Bộ Chính trị làm việc với Quân ủy T.Ư về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X

[ Cập nhật vào ngày (17/08/2015) ] - [ Số lần xem: 1641 ]

* Các đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tổ chức đại hội TTXVN - Ngày 12-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.


hinh 33.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)


Tại buổi làm việc, Thường vụ Quân ủy T.Ư đã báo cáo tóm tắt các dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với chủ đề Đại hội, đồng thời lưu ý cần thể hiện rõ định hướng tư tưởng, mục tiêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, sát với bối cảnh tình hình, hiệu triệu toàn quân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ Chính trị nhất trí với những đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém cần khắc phục và đúc rút các bài học kinh nghiệm.

Đảng bộ Quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực làm tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, thực hiện tốt các chương trình về công nghiệp quốc phòng. Hình ảnh chung của anh Bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội vẫn được nhân dân tín nhiệm, tin cậy. Đảng bộ Quân đội đã đẩy mạnh công tác đối ngoại về quốc phòng, góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và thế giới; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với những phân tích, đánh giá về bối cảnh tình hình trong giai đoạn mới và chín nhiệm vụ mà Đảng bộ Quân đội đề ra trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bộ Chính trị lưu ý: Báo cáo chính trị trình Đại hội cần chặt chẽ, lô-gíc về bố cục, đầy đủ, toàn diện về nội dung. Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương cần tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc đề ra các chủ trương, chiến lược, các quyết sách nhằm cụ thể hóa các đường lối của Đảng và tổ chức chỉ đạo thực hiện, bố trí cán bộ, phân công phối hợp, kiểm tra đôn đốc, bảo đảm thực hiện trên thực tế. Cơ bản đồng ý phương án công tác nhân sự đã được tiến hành nghiêm túc, chu đáo, Bộ Chính trị đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Tổng Bí thư lưu ý trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, cần nhận rõ thời cơ và thách thức, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh năm việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết, cần bài bản hơn trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, một số đề án bảo đảm quốc phòng trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng biên giới, biển đảo, xây dựng các khu vực phòng thủ… nhằm cụ thể hóa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thứ hai là xây dựng lực lượng Quân đội vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, tăng cường sức chiến đấu và có đủ thực lực để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ Quân đội cần chú ý xây dựng, giữ gìn uy tín quân đội, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Quân đội phải tuyệt đối giữ được niềm tin trong nhân dân, gắn bó với nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Muốn vậy, Đảng bộ Quân đội phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Đảng bộ Quân đội phải chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 không phải chỉ một đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình là xong, nhặt ra bao nhiêu khuyết điểm thì sửa chữa là xong, mà là bốn nhóm giải pháp, bao nhiêu việc làm mới vừa rồi. Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, là tấm gương về công tác xây dựng Đảng, thực sự tin cậy, trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành.

Tổng Bí thư lưu ý, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự, phối hợp tốt với công an; lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khu vực sản xuất, kinh doanh. Quân đội cũng phải là một mẫu mực về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, không để ảnh hưởng tới uy tín, niềm tin đối với Quân đội.

* Ngày 12-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Ngọc Dung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, trên cơ sở các ý kiến tham luận, Đại hội thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là, phối hợp Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác kiểm sát; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; đấu tranh có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Đồng thời, chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp đồng bộ giữa Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Viện trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng chăm lo nâng cao trình độ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, chuyên môn. Tập trung khắc phục yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

* Trong hai ngày 11, 12-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư.

Nhiệm kỳ qua, KTNN từng bước tăng quy mô hoạt động kiểm toán, thực hiện gần 170 cuộc kiểm toán/năm, tăng 20% so nhiệm kỳ trước; kiến nghị xử lý tài chính hơn 99 nghìn tỷ đồng, chiếm 68% tổng số kiến nghị xử lý tài chính trong 20 năm hoạt động. KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện nhiều văn bản về quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản công,...

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là, xây dựng Đảng bộ KTNN trong sạch, vững mạnh; đổi mới, giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hằng năm có ít nhất 50% số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trong đó 20% đến 25% số đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; kết nạp từ 250 đảng viên trở lên.

HH Theo Báo Nhan danCác ý kiến của bạn đọc