Văn hóa xã hội
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

[ Cập nhật vào ngày (20/08/2015) ] - [ Số lần xem: 1825 ]

Ngày 18/8/2015, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đồng chí Đồng Văn Thanh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe Trường Chính trị tỉnh báo cáo kế hoạch đào tạo năm 2016, cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Văn phòng Tỉnh ủy, theo kế hoạch đào tạo trong năm 2016, Trường Chính trị tỉnh còn 10 lớp chuyển tiếp, trong đó có 06 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do trường mở và 04 lớp liên kết với các học viện là: 02 lớp đại học và 02 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Trong năm 2016 Trường dự mở thêm 8 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh; đồng thời liên kết học viện Báo chí tuyên truyền mở thêm 02 lớp đại học xây dựng đảng và chính quyền nhà nước và đại học quản lý kinh tế.

Qua nghe dự thảo kế hoạch đào tạo mà Trường Chính trị đã báo cáo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát đối với các huyện, thị, thành nếu có nhu cầu đào tạo để đưa vào kế hoạch mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2016, kể cả các lớp liên kết. Đồng thời rà soát lại số lượng đội ngũ cán bộ cơ sở có nhu cầu đào tạo cán bộ nguồn đảm bảo theo Đề án nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát số cán bộ trưởng, phó phòng các sở, ngành (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại) để có kế hoạch đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính đạt chuẩn theo quy định.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất việc khánh thành và kết hợp tổng kết năm học 2014 - 2015 của Trường Chính trị tỉnh ngày 23/9/2015, nhằm để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.
Nguyễn Trường GiangCác ý kiến của bạn đọc