Văn hóa xã hội
Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo tỉnh Hậu Giang

[ Cập nhật vào ngày (31/08/2015) ] - [ Số lần xem: 2267 ]

Ngày 26/8, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010-2015, với sự tham dự của 150 đại biểu - đại diện cho hơn 40.000 người công giáo thuộc các họ đạo trong tỉnh.


DSCN9887.JPG

Ông Đặng Thế Vinh, trao tặng Kỷ niệm chương “ Đồng hành cùng dân tộc” cho các cá nhân

5 năm qua, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban đoàn kết công giáo các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong các hoạt động từ thiện, khuyến học, khuyến tài, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo. Bên cạnh đó, đông bào Công giáo đã đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng giá trị kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Song song đó, các giáo dân còn hưởng ứng tích cực nhiều phong trào thi đua yêu nước, luôn sống “tốt đời, đẹp đạo” bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thực hiện hiệu quả 10 nội dung của phong trào thi đua theo Hướng dẫn số 30 của Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, từ đó góp phần cùng toàn dân hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị ông Đồng Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian tới đồng bào Công giáo tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đối mới tuyên truyền sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động.

Dịp này, 15 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng; 4 tập thể, 11 cá nhân, nhận Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có thành tích trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống “tốt đời, đẹp đạo. Đồng thời, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh cũng trao tặng giấy khen cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh, giai đoạn 2010-2015.
Tại Hội nghị cũng đã đề cử 3 đại biểu của tỉnh dự Hội nghị cấp trên.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc