Chủ trương chính sách
Trước ngày 31/3/2021, Hậu Giang hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu

[ Cập nhật vào ngày (08/03/2021) ] - [ Số lần xem: 418 ]

Đây là đợt đầu triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhất là người có chức vụ, quyền hạn và người chuẩn bị ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tới đây.

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

6.4.3.21.jpg 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến

Tại Hậu Giang, việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đã được thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc. Ngày 04/3/2021, sau kết quả lấy ý kiến trong Hội nghị trực tuyến với các sở, ban, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND để thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với 4 bước tiến hành, gồm: Bước 1 - Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập; Bước 2 - Thực hiện việc kê khai, tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; Bước 3 - Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thời gian thực hiện các bước 1, 2, 3 sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2021. Riêng Bước 4 - Tổng hợp báo cáo và bàn giao bản kê khai đã được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định và hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Nội dung Kế hoạch cũng lưu ý, việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 và hoàn thành trước ngày 31/12/2021. Việc kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó. Đối với kê khai tài sản, thu nhập phục vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia./.An NhiênCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65