Chủ trương chính sách
Ban Bí thư bãi bỏ việc cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị

[ Cập nhật vào ngày (20/07/2021) ] - [ Số lần xem: 355 ]

Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định 256 đã thực hiện hơn 10 năm nay.


Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Theo đó, Ban Bí thư cho rằng, sau hơn 10 năm thực hiện Quy định 256 năm 2009 của Ban Bí thư, việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xác định trình độ lý luận chính trị cũng bộc lộ nhiều hạn chế; một số địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa sát thực tế, chưa đúng đối tượng; quy trình, thủ tục xác định chưa chặt chẽ;...

20.jpg
Việc cấp giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương sẽ không còn được thực hiện

Theo Ban Bí thư, đến nay, những nội dung đó không còn phù hợp với yêu cầu mới về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, chương trình giáo dục lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng không tương thích về nội dung, số môn, số tiết với chương trình đào tạo lý luận chính trị hiện hành để làm căn cứ cho việc xác định tương đương. Từ đó, Ban Bí thư quyết định dừng việc xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 256.

Thống nhất đào tạo lý luận chính trị

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, đối tượng, phân cấp đào tạo lý luận chính trị làm căn cứ để thực hiện thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi dừng xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 256.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hướng dẫn, quản lý, tổ chức thực hiện thống nhất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, bảo đảm tính kế thừa và liên thông giữa các cấp học từ sơ cấp lên trung cấp và cao cấp lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo.

Ban Bí thư cũng giao cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị; kiên quyết khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, học đối phó để lấy bằng cấp, không vì mục đích nâng cao tri thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Quy định 256 của Ban Bí thư quy định về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được ban hành năm 2009.

Theo Quy định này, những người đã học lý luận chính trị ở các trường đại học, đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận tương ứng 3 mức là sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Giấy xác nhận này được sử dụng để xét dự thi nâng ngạch công chức, viên chức, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.ST Khương Em Theo thanhnien.vnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 124
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 124