Ủy ban Kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp xem xét, kết luận đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2016) ] - [ Số lần xem: 485 ]

Ngày 24/3/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Thành Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh.

Tham dự có 11 thành viên, đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Lê Thành Nhân có vi phạm trong việc mượn và sử dụng bằng Trung học cơ sở của người khác để đi học Trung học phổ thông (hệ bổ túc văn hóa); sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tiếp tục theo học lớp Đại học Luật (2005 – 2010), Cao cấp chính trị (2013 – 2015). Đồng chí Nhân đã vi phạm vào khoản 3, điều 22, Luật giáo dục năm 1998 và điều 8, quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vi phạm của đồng chí đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngày 28/3/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 10-TB/UBKTTU kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Thành Nhân. Trong đó, yêu cầu đoàn kiểm tra phối hợp với Thành ủy Vị Thanh, chi bộ Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với đồng chí Nhân.Bùi Tiến ThanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1