Ủy ban Kiểm tra
Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

[ Cập nhật vào ngày (15/06/2016) ] - [ Số lần xem: 1563 ]

Chiều ngày 13/6/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.


Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lữ văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 Đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao 6 tháng đầu năm 2016, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các cấp ủy đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến nhanh, kịp thời các quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 và quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra các cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện kịp thời, hiệu quả, đã rà soát kiểm tra và cho ý kiến nhiều trường hợp do cấp ủy các cấp yêu cầu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo điều 32, Điều lệ Đảng.


14.6.16 a VPTU.bmp

Đ/c Trẩn Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát 257 đảng viên và 126 tổ chức đảng, tăng 32 đảng viên và 24 tổ chức đảng so cùng kỳ năm 2015. Đã thi hành kỷ luật 77 đảng viên (tăng 05 đảng viên so với cùng kỳ năm 2015), chiếm 0,25% so với đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong đó: Khiển trách 37, cảnh cáo 22, cách chức 08, khai trừ 10. Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 30 cấp ủy viên các cấp, chiếm 38,96% so với tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Nội dung vi phạm: phẩm chất đạo đức, lối sống; cố ý làm trái; gã con cho người nước ngoài không báo tổ chức; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát kinh phí của đơn vị,... Đảng viên công tác ở các lĩnh vực: Đảng 11; Nhà nước 38; Đoàn thể 06; Lực lượng vũ trang 12; sản xuất kinh doanh dịch vụ 04; lĩnh vực khác 05. Đồng thời, thi hành kỷ luật 02 chi bộ (tăng 01 chi bộ so với cùng kỳ). Nội dung vi phạm:  ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên không đúng quy định.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ tỉnh còn một số hạn chế sau: Việc tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa ở một số đơn vị còn chậm; tình hình đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vẫn chưa nghiêm, dẫn đến bị kỷ luật tăng so với cùng kỳ…

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ do cấp ủy giao, 06 tháng cuối năm, UBKT các cấp trong tỉnh đề ra một số công việc như: Hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi dễ phát sinh tiêu cực; tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử. Xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Tăng cường trách nhiệm việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng báo cáo 05 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Huỳnh Văn HoanhCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo