Ủy ban Kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện tốt quy chế phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

[ Cập nhật vào ngày (20/06/2016) ] - [ Số lần xem: 1204 ]

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.


Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận tổ chức Việt Nam tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh. Cuộc họp do đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Hơn 03 năm qua, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm kịp thời; tham mưu triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và một số nhiệm vụ khác do cấp ủy phân công.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy chuẩn bị nội dung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm. Tham mưu giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trả lời những đơn thư tố cáo, kiến nghị do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến.
Phối hợp với Báo Hậu Giang đã tuyên truyền, phổ biến trên báo in và báo điện tử các quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. thông tin cho nhau những vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật Nhà nước. Phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đã tiến hành thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống, đơn thư tố cáo, kỷ luật... phục vụ công tác cán bộ đối với 187 trường hợp; thẩm định khen thưởng 64 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền và 640 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tốt với UBKT Tỉnh ủy xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm về mặt chính quyền đối với các trường hợp cán bộ công chức, viên chức vi phạm kỷ luật đảng theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm của tập thể, cá nhân theo đề nghị của UBKT Tỉnh ủy nộp vào ngân sách Nhà nước, số tiền 2.372.418.600 đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng, đảng đoàn và các ngành liên quan đã phát biểu thống nhất theo đánh giá và những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của ngành với UBKT Tỉnh ủy; nêu rõ những tồn tại, hạn chế; thảo luận đề xuất một số phương pháp, trao đổi thông tin để thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các tổ chức đảng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Chủ động, trao đổi cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý mà đơn vị tiếp nhận qua đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử...) để UBKT Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Đối với UBKT Tỉnh ủy chủ động, phối hợp với các đơn vị có quy chế phối hợp tổ chức rà soát, nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Hàng quý, UBKT Tỉnh ủy và các tổ chức đảng, cơ quan liên quan thông tin cho nhau kết quả công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. Cuối năm, chủ trì hội nghị giao ban để nghe các đơn vị có quy chế phối hợp trao đổi thông tin, góp ý; đồng thời thông báo tình hình, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cho các cơ quan theo dõi, tạo sự chủ động trong thực hiện quy chế phối hợp.
Nguyễn Văn YCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo