Ủy ban Kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

[ Cập nhật vào ngày (01/08/2016) ] - [ Số lần xem: 969 ]

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ năm 2016; UBKT Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng bộ huyện Châu Thành A.


Qua kiểm tra, kết luận: Huyện uỷ Châu Thành A đã chỉ đạo UBKT Huyện uỷ phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015, 2016 và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, nhiệm kỳ 2015 – 2020; ban hành 12 quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chỉ đạo sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng; việc thi hành kỷ luật đảng viên thực hiện đúng phương hướng, phương châm, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; quy trình xem xét thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, dân chủ; đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm túc. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, còn những mặt hạn chế như: UBKT Huyện uỷ Châu Thành A thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng còn ít; mẫu biểu văn bản một số cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT chưa thực hiện đúng theo Quyết định số 128-QĐ/UBKTTU, ngày 17/12/2013 của UBKT Tỉnh uỷ về việc ban hành hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong thời gian tới, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ Châu Thành A thực hiện một số nội dung:

- Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành A chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ khi thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng theo hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do UBKT Tỉnh uỷ ban hành.

- UBKT Huyện uỷ Châu Thành A cần chủ động khảo sát, nắm tình hình để chủ động kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra hướng vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị./.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo