Ủy ban Kiểm tra
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp đoàn kiểm tra tài chính đảng

[ Cập nhật vào ngày (02/08/2016) ] - [ Số lần xem: 808 ]

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ năm 2016; UBKT Tỉnh uỷ ban hành Quyết định số 22, 23-QĐ/UBKTTU, ngày 27/7/2016 về việc kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy và Ban Thường vụ Huyện uỷ Vị Thuỷ. Đoàn kiểm tra có 08 thành viên do đồng chí Phạm Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Ánh Tuyết, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 3 làm thư ký.

Để cuộc kiểm tra đạt kết quả, đoàn kiểm tra tổ chức cuộc họp đóng góp kế hoạch kiểm tra, gợi ý đề cương để 02 đơn vị báo cáo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn. Qua nghiên cứu các thành viên đoàn thống nhất theo kế hoạch, đề cương kiểm tra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Hiệp, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị từng thành viên đoàn phải thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến nội dung kiểm tra nhằm đánh giá chính xác những ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thị uỷ Ngã Bảy và Ban Thường vụ Huyện uỷ Vị Thuỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời. Bên cạnh đó, từng thành viên đoàn phải chấp hành nghiêm Quy định số 21-QĐ/UBKTTU, ngày 10/6/2016 của UBKT Tỉnh uỷ về hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát./.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc