Ủy ban Kiểm tra
Hậu Giang dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng

[ Cập nhật vào ngày (01/09/2016) ] - [ Số lần xem: 1692 ]

Sáng ngày 30/8/2016, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai, quán triệt Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.


Tại điểm cầu Hậu Giang, tham dự có đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

30.8.16 a UBKT.bmp

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hậu giang

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương triển khai, quán triệt Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khoá XII); Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng.

Đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận và đưa ra 21 ý kiến xung quanh việc thực hiện Quy định. Những ý kiến, thảo luận của các đại biểu được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và giải đáp cụ thể.

Kết luận hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương lưu ý uỷ ban kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đến các tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của cấp uỷ cấp mình./.

Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc