Ủy ban Kiểm tra
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2016.

[ Cập nhật vào ngày (06/10/2016) ] - [ Số lần xem: 1375 ]

Sáng ngày 05/10/2016, tại hội trường Thành uỷ Vị Thanh, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Thành uỷ Vị Thanh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở thuộc các đảng bộ: Thành phố Vị Thanh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh.


Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, thành uỷ Vị Thanh, trưởng phó các phòng nghiệp vụ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cùng các đồng chí tham dự lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05/10/2016 đến ngày 07/10/2016, tập trung vào 05 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Chuyên đề 2: Kỷ luật của đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Chuyên đề 3: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới.

Chuyên đề 4: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính đảng, đảng phí.

Chuyên đề 5: Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại lỷ luật Đảng.

Qua lớp tập huấn lần này, giúp cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là những điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng (thay thế Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Qua đó, giúp cho các đồng chí nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị./.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc