Ủy ban Kiểm tra
UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang tiếp và làm việc với Tổ Công tác UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương

[ Cập nhật vào ngày (18/05/2018) ] - [ Số lần xem: 1938 ]

Sáng ngày 17/5/2018, UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang tiếp và làm việc với Tổ Công tác UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của 02 đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Lê Công Hoàng, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương và đồng chí Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ, các  đồng chí Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh Hậu Giang.

18.5e.png
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương với UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực. UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang kịp thời phối hợp với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về  khen thưởng bậc cao đối với tập thể, cá nhân; công tác đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với các đồng chí lãnh Công an tỉnh, cụ thể đã thẩm định khen bậc cao đối với 48 cá nhân và 23 tập thể trong lực lượng công an tỉnh; thẩm định đề bạt, bổ nhiệm đối với 23 đồng chí Công an tỉnh. Trong năm 2018, UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Để thực hiện tốt quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy đã phân công đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi Đảng ủy Công an tỉnh về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát. Tham dự các cuộc họp, các cuộc hội nghị sơ, tổng kết của Đảng ủy Công an tỉnh. Qua đó, để kịp thời trao đổi thông tin về các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thuộc quản lý của Đảng ủy Công an tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Công Hoàng, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá cao công tác phối hợp của UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thông qua quy chế phối hợp, giúp cho UBKT Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với các tổ chức Đảng ngành công an; qua đó, đánh giá chính xác ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đảng viên thuộc diện quản lý.

Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đề nghị trong thời gian tới UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang tạo điều kiện giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hơn đối với UBKT Đảng uỷ Công an các cấp trong tỉnh. Qua đó, giúp cho UBKT Đảng ủy Công an các cấp trong tỉnh từng bước nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc