Ủy ban Kiểm tra
UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

[ Cập nhật vào ngày (24/09/2018) ] - [ Số lần xem: 1270 ]

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị: thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


21.9.18 UBKT.png

Học viên thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng tại Trường Chính trị


Qua tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát như: Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở; kỷ luật của đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng; giải quyết tố cáo trong Đảng; các phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và những điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành chương VII, chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Đến thời điểm này, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 393 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở và đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra ở các chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ: Khối các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh và Quân sự tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm giúp cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác đạt hiệu quả, chất lượng hơn./.

Tăng Minh Nghĩa - UBKT Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc