Ủy ban Kiểm tra
UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (11/07/2019) ] - [ Số lần xem: 1215 ]

Chiều ngày 08/7/2019, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, thành viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và cán bộ phụ trách văn phòng UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.


Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 20 tổ chức đảng và 478 đảng viên; giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng và 43 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; giải quyết tố cáo 02 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 12 đảng viên; giám sát chuyên đề 59 tổ chức đảng và 55 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 38 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 25 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 02 tổ chức đảng và kiểm tra 39 tổ chức đảng và 2.021 lượt đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 22, cảnh cáo 13, cách chức 02, khai trừ 03. Ngoài ra, cấp ủy các cấp xóa tên 60 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt 05 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được UBKT Tỉnh ủy triển khai 03 văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định số 169-QĐ/UBKTTU, ngày 01/7/2019 của UBKT Tỉnh ủy về việc thẩm định, hiệp y nhân sự và khen thưởng và Quyết định số 170-QĐ/UBKTTU, ngày 01/7/2019 của UBKT Tỉnh ủy về ban hành “mẫu đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát”. Đồng thời, có 07 ý kiến thảo luận của các đại biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện công tác kiểm tra và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.10.7.19 UBKT.png
Đ/c Cam Quang Vinh, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả UBKT các cấp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; xác định, những tháng cuối năm 2019 là thời gian để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng nên vấn đề đoàn kết nội bộ hay tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội các cấp dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó nhiệm vụ kiểm tra, giám sát rất quan trọng và nặng nề. Đồng chí yêu cầu UBKT các cấp tập trung tham mưu và hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và UBKT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi địa bàn phải sâu sát, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, đặc biệt là nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn thư có liên quan đến cán bộ lãnh đạo, cấp ủy các cấp, người đứng đầu và cán bộ trong diện quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ tới, thẩm tra, xác minh, kết luận rõ từng trường hợp. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát…Tăng Minh Nghĩa - UBKTCác ý kiến của bạn đọc