Ủy ban Kiểm tra
Hậu Giang: Đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với cùng kỳ

[ Cập nhật vào ngày (08/03/2021) ] - [ Số lần xem: 964 ]


Quý I/2021, cấp ủy các cấp đã chủ trì tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện chỉ tiêu số 02 chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm 2021 “Chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra”.

308.png

Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
 phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Châu Thành A

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt các mặt công tác theo Điều 32, Điều lệ Đảng và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ do cấp uỷ giao; đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của ủy ban kiểm tra. Việc theo dõi, nắm tình hình đối với các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm; xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Trong quý I/2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 09 đồng chí (giảm 16 đảng viên so với cùng kỳ), với các hình thức: khiển trách 06; cảnh cáo 02 và khai trừ 01. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc thu, chi tài chính; việc kê khai không đúng và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp; thiếu tinh thần, trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Tăng Minh Nghĩa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc