Ủy ban Kiểm tra

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, Cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động số 06-CTr/UBKTTW, ngày 23/6/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 39-CTr/UBKTTU, ngày 15/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Chiều ngày 18/6/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Trưởng, Phó phòng nvà cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ.


Sáng ngày 07/6/2021, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác cán bộ.


Sáng ngày 23/4/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi lễ.Chiều ngày 15/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ I, bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo.Chiều ngày 16/10/2019,Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019. Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


Sáng ngày 09/10/2019, chi bộ UBKT Tỉnh ủy tổ chức sơ kết thực hiện mô hình “Cùng nhau học tập những điều đảng viên không được làm; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ”.