Ủy ban Kiểm tra
UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (18/10/2019) ] - [ Số lần xem: 1503 ]

Chiều ngày 16/10/2019,Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019. Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Cam Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, thành viên UBKT Tỉnh ủy, Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra 115 tổ chức đảng và 3.675 đảng viên; giám sát chuyên đề 75 tổ chức đảng và 125 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; giải quyết tố cáo 02 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng và 26 đảng viên; giám sát chuyên đề 116 tổ chức đảng và 128 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 114 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 43 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng 70 tổ chức đảng và 3.207 lượt đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo đối với 06 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 70 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 43, cảnh cáo 19, cách chức 04, khai trừ 04. Ngoài ra, cấp ủy các cấp xóa tên 177 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt 10 đảng viên.


15.10.19 a UBKT.png
Đồng chí Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy gợi ý thảo luận tại hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được UBKT Tỉnh ủy triển khai 03 văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTU, ngày 07/10/2019 của UBKT Tỉnh ủy về chế độ công tác lưu trữ của cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Đồng thời, trong hội nghị có 06 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.


15.10.19 UBKT.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đánh giá cao những kết quả UBKT các cấp đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019; xác định, những tháng cuối năm 2019 là thời gian để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng nên vấn đề đoàn kết nội bộ hay tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội các cấp dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, do đó nhiệm vụ kiểm tra, giám sát rất quan trọng và nặng nề. Đồng chí yêu cầu UBKT các cấp tập trung tham mưu và hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và UBKT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi địa bàn phải sâu sát, nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, đặc biệt là nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là các đơn thư có liên quan đến cán bộ lãnh đạo, cấp ủy các cấp, người đứng đầu và cán bộ trong diện quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ tới, thẩm tra, xác minh, kết luận rõ từng trường hợp. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát.
Tăng Minh Nghĩa - UBKTCác ý kiến của bạn đọc