Ủy ban Kiểm tra
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết nghị quyết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (08/01/2021) ] - [ Số lần xem: 457 ]

Chiều ngày 07/01/2021, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Chi bộ năm 2020 và triển khai, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có các đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trí hội nghị.


Năm 2020, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi ủy đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nổi bật là tích cực tham mưu thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tham mưu phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong công tác xây dựng Chi bộ, đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Ban Chấp hành Chi bộ đúng quy định. Kịp thời triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan; chăm lo tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ công chức. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được Chi bộ quan tâm, tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị đã thông qua dự thảo chương trình của Ban Chấp hành Chi bộ thực hiện nhiệm vụ năm 2021; dự thảo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Chi bộ. Tại hội nghị, có 11 lượt ý kiến phát biểu đóng góp cho dự thảo, nhất là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Chi bộ; phân tích những mặt làm được, những hạn chế, thiếu sót của năm 2020 và đề ra một số giải pháp thực hiện tốt hơn năm 2021.

8.1.21.png
 
Đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2020 của Chi ủy và cán bộ, đảng viên Chi bộ; nổi bật là sự đoàn kết, nhất trí một lòng của cán bộ, đảng viên, ý thức của từng đồng chí trong phòng, chống dịch Covid-19, biểu dương những đảng viên có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý, năm 2021, cán bộ, đảng viên phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trọng tâm là phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với tập thể Chi bộ và 02 đảng viên; thông qua quyết định của Chi bộ công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đối với 03 đồng chí và quyết định khen thưởng đối với 02 đồng chí có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Tăng Minh NghĩaCác ý kiến của bạn đọc