Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Phát động Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

[ Cập nhật vào ngày (01/06/2021) ] - [ Số lần xem: 404 ]

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2021


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2021.Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí MinhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65