Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
HG: Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khảo sát tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở

[ Cập nhật vào ngày (29/07/2021) ] - [ Số lần xem: 902 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong buổi đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang vào chiều ngày 28/7/2021.


ly.png
Đồng chí Lê Công Lý báo cáo kết quả hoạt động Tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kết quả hoạt động công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021, theo đó, trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của Ban Tuyên giáo luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin internet, mạng xã hội vào hoạt động; nội bộ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế nhất định, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nhiệm vụ của ngành phải giảm quy mô, giảm thời gian nên chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; một số nhiệm vụ khó khăn đang phối hợp với các đơn vị tháo gỡ; lực lượng ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, không đồng đều, có trường hợp năng lực còn hạn chế, thường xuyên thay đổi, chế độ chính sách còn khó khăn; đội ngũ cán bộ bán chuyên trách làm công tác Tuyên – Vận ở các xã, phường, thị trấn chỉ hưởng phụ cấp, trong khi nhiệm vụ được giao nhiều, phần nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, nên chưa yên tâm công tác.

trong.png
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần bám sát vào những nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và từng năm. Thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh phản bác, bóc gỡ các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin sai sự thật trên mạng internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy hướng dẫn, quán triệt, học tập các nội dung Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề năm 2021; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa giáo; kịp thời thông tin, định hướng báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục tham mưu tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; tập trung chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19.Tấn PhongCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 100
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 100
Hiển thị video trang chủ